Learning Knowledge


Doctorate
2013 - 2018
Van Yüzüncü Yil University, Fbe, Su Ürünleri Mühendisliği, Turkey

Postgraduate
2010 - 2013
Ataturk University, Fbe, Su Ürünleri Mühendisliği, Turkey

Undergraduate
2005 - 2010
Istanbul University, Su Ürünleri Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Turkey

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Certificates, Courses and Trainings

Health&Medicine, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2015
Quality Management, ISO:2008 KYS İç Denetçi, TUNA KURUMSAL EĞİTİM VE BELGELENDİRME LTD. ŞTİ., 2010
Foreign Language, Arapça, İSMEK, 2010
Quality Management, ISO 9001:2008 KYS Temel ve Dokümantasyon, TUNA KURUMSAL EĞİTİM VE BELGELENDİRME LTD. ŞTİ., 2009

Dissertations

Doctorate, AYGIR GÖLÜ SU KALİTESİ VE YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Van Yüzüncü Yil University, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği, 2018
Postgraduate, Diyetlere farklı oranlarda ilave edilen ruşeymin (Buğday embriyosunun) Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yavrularının performansı ve kimyasal bileşimi üzerine etkileri, Ataturk University, Fbe, Su Ürünleri Mühendisliği, 2013

Academic Titles / Tasks


Assistant Professor
2021 - Continues
Van Yüzüncü Yil University, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü

Research Assistant PhD
2018 - Continues
Van Yüzüncü Yil University, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü

Research Assistant
2012 - 2018
Van Yüzüncü Yil University, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü

Supported Projects

 1. Şen F., Çavuş A., Sepil A., Atıcı A. A. , Project Supported by Higher Education Institutions, Deliçay (Van)'da Yaşayan Siraz (Capoeta kosswigi, G., 1773) Balığının Büyüme ve Üreme Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma, 2015 - 2019
 2. Şen F., Gültekin A., Project Supported by Higher Education Institutions, Aygır Gölü Su Kalitesi ve Yönetimi Üzerine Bir Araştırma, 2015 - 2018
 3. Öğün E., Bozlar Pınaroğlu B., SOLMAZ H., ELP M., Özdemir Ö. F. , Selçuk Zorer Ö., Şen F., Aydın F., Bora G., Gültekin A., et al., Project Supported by Higher Education Institutions, Van Gölünün Mikrobiyolojik, Kimyasal ve Radyoaktif Kirlilik Düzeyinin Araştırılması, 2014 - 2017
 4. Güzel Ş., Kankaya E., Şen F., Çavuş A., Project Supported by Higher Education Institutions, Aquaponic Sistemlerde Sazan (Cprinus carpio ) Balığı ve Marul (Lactuca sativa ) Yetiştiriciliği Üzerine Bir Araştırma, 2011 - 2014

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

 1. Chemical and Microbiological Properties of Lake Aygır in Turkey and Usage of Drinking, Fisheries, and Irrigation
  Çavuş A., Şen F.
  Brazilian Journal Of Biology, vol.83, no.1, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

 1. Growth and reproduction properties of endemic Capoeta kosswigi and Barbus ercisianus in the Deliçay Stream (Van, Turkey)
  Atıcı A. A. , Sepil A., Şen F., Çavuş A.
  Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (EgeJFAS), vol.38, no.3, pp.293-302, 2021 (Journal Indexed in ESCI)
 2. Application of CCME WQI to assess drinking water quality under Turkish national legislations: Lake Aygır
  Çavuş A., Şen F.
  Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, no.19, pp.836-842, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)
 3. Assessment In Situ Measurements In Monitoring Water Quality Status Of Lake Aygır, Bitlis
  Çavuş A., Şen F.
  Journal of Agriculture, vol.3, no.1, pp.19-27, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)
 4. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nda Ruşeym İlave Edilen Diyetlerin Viserosomatik İndeks Üzerine Etkileri
  Çavuş A.
  EUROPEAN JOURNAL OF SCIENCE AND THEOLOGY, pp.364-368, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)
 5. Van-Merkez İçme Sularının Su Kalite Kriterlerinin İncelenmesi
  Çavuş A., Atıcı A. A. , Şen F.
  Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, vol.27, no.3, pp.326-336, 2017 (International Refereed University Journal)
 6. Erciş (Van) İlçesi İçme Sularının Su Kalitesi Özellikleri
  Atıcı A. A. , Gültekin A., Şen F., Elp M.
  Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, vol.26, no.4, pp.517-528, 2016 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Deliçay (Van)’Da Yaşayan Siraz (Capoeta kosswigi, G., 1773) Balığının Büyüme Ve Üreme Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma
  Şen F., Atıcı A. A. , Sepil A., Çavuş A.
  20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Mersin, Turkey, 24 - 26 September 2019, pp.34
 2. Evaluation of Multipurpose Water Uses for Aygır Lake, Bitlis, Turkey
  Çavuş A., Şen F.
  I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.239
 3. Van Gölü Hidrojeokimyası ve Su Kirliliği Değerlendirmesi
  Aydın H., Öğün E., Aydın F., Selçuk Zorer Ö., Atıcı A. A. , Çavuş A., Özdemir Ö. F. , Bora G., Bozlar Pınaroğlu B., Şen F., et al.
  Ulusal Çevre, Deniz ve Kıyı Kirliliği Sempozyumu (UCEDKKS), Bursa, Turkey, 10 - 12 October 2017, vol.000, no.0
 4. Erciş (Van, TÜRKİYE) İlçesi İçme Sularının Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri
  Atıcı A. A. , Gültekin A., Şen F., ELP M.
  TÜRK DÜNYASI'NDA İLMİ ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Celalabat, Kyrgyzstan, 29 - 31 May 2016
 5. Van-Merkez (TÜRKİYE) İçme Sularının Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik Açıdan İncelenmesi
  Gültekin A., Atıcı A. A. , Şen F.
  TÜRK DÜNYASI'NDA İLMİ ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Celalabat, Kyrgyzstan, 29 - 31 May 2016
 6. Diyetlere Farklı Oranlarda İlave Edilen Ruşeymin (Buğday Embriyosunun) Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın Yağ Asitleri Üzerine Etkileri
  Çavuş A., Haliloğlu H. İ. , Sirkecioğlu A. N.
  17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 06 September 2013, pp.213
 7. Diyetlere Farklı Oranlarda İlave Edilen Ruşeymin (Buğday Embriyosunun) Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)'nın Viserosomatik İndeksi Üzerine
  Çavuş A.
  FABA 2013 (Fisheries and Aquatic Sciences- Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 30 May - 01 June 2013
 8. Diyetlere Farklı Oranlarda İlave Edilen Ruşeymin (Buğday Embriyosunun) Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)'nın Büyüme Performansı Üzerine Etkileri
  Çavuş A., Haliloğlu H. İ. , Sirkecioğlu A. N.
  III. Ulusal Alabalık Kongresi, Kastamonu, Turkey, 24 - 26 May 2013

Academic and Administrative Experience

Activities in Scientific Journals

American Journal of Water Science and Engineering (AJWSE) , Committee Member, 2020 - Continues
Journal of Agriculture, Committee Member, 2020 - Continues

Scientific Refereeing

Ecological Life Sciences, Other Indexed Journal, August 2020
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, Other Indexed Journal, August 2020
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, Other Indexed Journal, August 2020
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, Other Indexed Journal, July 2020
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, Other Indexed Journal, July 2020

Edit Congress and Symposium Activities

International Agricultural Science Congress, Attendee, Van, Turkey, 2018
Ulusal Çevre, Deniz ve Kıyı Kirliliği Sempozyumu (UCEDKKS), Attendee, Bursa, Turkey, 2017
ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI'NDA İLMİ ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU,, Attendee, Jalal-Abad, Kyrgyzstan, 2016
III. Ulusal Sulak Alanlar Kongresi, Attendee, Samsun, Turkey, 2013
17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Attendee, İstanbul, Turkey, 2013
III. Ulusal Alabalık Kongresi, Attendee, Kastamonu, Turkey, 2013
International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (FABA), Attendee, Erzurum, Turkey, 2013
2. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı, Attendee, Antalya, Turkey, 2011

Research Areas

Agricultural Sciences, Seafood, Aquaculture, Fishery Products, Seafood Processing Technologies, Environmental Engineering, Environmental Technology, Water Pollution and Control, Water Supply and Treatment, Fisheries, Life Sciences, Hydrobiology, Limnology, Fresh-Water Biology, Natural Sciences, Engineering and Technology

Non Academic Experience

State Economic Enterprise SEE, Erzurum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
Business Establishment Private, Teknik Akvaryum
Other Public Institution, Ataturk University, Su Ürünleri Bölümü
Other Public Institution, Istanbul University
State Economic Enterprise SEE, Hamidiye Kaynak Suları Sanayi Turizm Ve Ticaret A.Ş