Ögrenim Bilgisi


Doktora
2013 - 2018
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fbe, Su Ürünleri Mühendisliği, Türkiye

Yüksek Lisans
2010 - 2013
Atatürk Üniversitesi, Fbe, Su Ürünleri Mühendisliği, Türkiye

Lisans
2005 - 2010
İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Türkiye

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Sağlık ve Tıp, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2015
Kalite Yönetimi, ISO:2008 KYS İç Denetçi, TUNA KURUMSAL EĞİTİM VE BELGELENDİRME LTD. ŞTİ., 2010
Yabancı Dil, Arapça, İSMEK, 2010
Kalite Yönetimi, ISO 9001:2008 KYS Temel ve Dokümantasyon, TUNA KURUMSAL EĞİTİM VE BELGELENDİRME LTD. ŞTİ., 2009

Yaptığı Tezler

Doktora, AYGIR GÖLÜ SU KALİTESİ VE YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği, 2018
Yüksek Lisans, Diyetlere farklı oranlarda ilave edilen ruşeymin (Buğday embriyosunun) Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yavrularının performansı ve kimyasal bileşimi üzerine etkileri, Atatürk Üniversitesi, Fbe, Su Ürünleri Mühendisliği, 2013

Akademik Unvanlar / Görevler


Dr.Öğr.Üyesi
2021 - Devam Ediyor
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü

Araştırma Görevlisi Dr.
2018 - Devam Ediyor
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü

Araştırma Görevlisi
2012 - 2018
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü

Desteklenen Projeler

 1. Şen F., Çavuş A., Sepil A., Atıcı A. A. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Deliçay (Van)'da Yaşayan Siraz (Capoeta kosswigi, G., 1773) Balığının Büyüme ve Üreme Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma, 2015 - 2019
 2. Şen F., Gültekin A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Aygır Gölü Su Kalitesi ve Yönetimi Üzerine Bir Araştırma, 2015 - 2018
 3. Öğün E., Bozlar Pınaroğlu B., SOLMAZ H., ELP M., Özdemir Ö. F. , Selçuk Zorer Ö., Şen F., Aydın F., Bora G., Gültekin A., et al., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Van Gölünün Mikrobiyolojik, Kimyasal ve Radyoaktif Kirlilik Düzeyinin Araştırılması, 2014 - 2017
 4. Güzel Ş., Kankaya E., Şen F., Çavuş A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Aquaponic Sistemlerde Sazan (Cprinus carpio ) Balığı ve Marul (Lactuca sativa ) Yetiştiriciliği Üzerine Bir Araştırma, 2011 - 2014

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Chemical and Microbiological Properties of Lake Aygır in Turkey and Usage of Drinking, Fisheries, and Irrigation
  Çavuş A., Şen F.
  Brazilian Journal Of Biology, cilt.83, sa.1, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Growth and reproduction properties of endemic Capoeta kosswigi and Barbus ercisianus in the Deliçay Stream (Van, Turkey)
  Atıcı A. A. , Sepil A., Şen F., Çavuş A.
  Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (EgeJFAS), cilt.38, sa.3, ss.293-302, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
 2. Application of CCME WQI to assess drinking water quality under Turkish national legislations: Lake Aygır
  Çavuş A., Şen F.
  Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, sa.19, ss.836-842, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 3. Assessment In Situ Measurements In Monitoring Water Quality Status Of Lake Aygır, Bitlis
  Çavuş A., Şen F.
  Journal of Agriculture, cilt.3, sa.1, ss.19-27, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 4. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nda Ruşeym İlave Edilen Diyetlerin Viserosomatik İndeks Üzerine Etkileri
  Çavuş A.
  EUROPEAN JOURNAL OF SCIENCE AND THEOLOGY, ss.364-368, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 5. Van-Merkez İçme Sularının Su Kalite Kriterlerinin İncelenmesi
  Çavuş A., Atıcı A. A. , Şen F.
  Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, cilt.27, sa.3, ss.326-336, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 6. Erciş (Van) İlçesi İçme Sularının Su Kalitesi Özellikleri
  Atıcı A. A. , Gültekin A., Şen F., Elp M.
  Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, cilt.26, sa.4, ss.517-528, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Deliçay (Van)’Da Yaşayan Siraz (Capoeta kosswigi, G., 1773) Balığının Büyüme Ve Üreme Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma
  Şen F., Atıcı A. A. , Sepil A., Çavuş A.
  20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 24 - 26 Eylül 2019, ss.34
 2. Evaluation of Multipurpose Water Uses for Aygır Lake, Bitlis, Turkey
  Çavuş A., Şen F.
  I. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.239
 3. Van Gölü Hidrojeokimyası ve Su Kirliliği Değerlendirmesi
  Aydın H., Öğün E., Aydın F., Selçuk Zorer Ö., Atıcı A. A. , Çavuş A., Özdemir Ö. F. , Bora G., Bozlar Pınaroğlu B., Şen F., et al.
  Ulusal Çevre, Deniz ve Kıyı Kirliliği Sempozyumu (UCEDKKS), Bursa, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2017, cilt.000, sa.0
 4. Erciş (Van, TÜRKİYE) İlçesi İçme Sularının Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri
  Atıcı A. A. , Gültekin A., Şen F., ELP M.
  TÜRK DÜNYASI'NDA İLMİ ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Celalabat, Kırgızistan, 29 - 31 Mayıs 2016
 5. Van-Merkez (TÜRKİYE) İçme Sularının Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik Açıdan İncelenmesi
  Gültekin A., Atıcı A. A. , Şen F.
  TÜRK DÜNYASI'NDA İLMİ ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Celalabat, Kırgızistan, 29 - 31 Mayıs 2016
 6. Diyetlere Farklı Oranlarda İlave Edilen Ruşeymin (Buğday Embriyosunun) Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın Yağ Asitleri Üzerine Etkileri
  Çavuş A., Haliloğlu H. İ. , Sirkecioğlu A. N.
  17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2013, ss.213
 7. Diyetlere Farklı Oranlarda İlave Edilen Ruşeymin (Buğday Embriyosunun) Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)'nın Viserosomatik İndeksi Üzerine
  Çavuş A.
  FABA 2013 (Fisheries and Aquatic Sciences- Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2013
 8. Diyetlere Farklı Oranlarda İlave Edilen Ruşeymin (Buğday Embriyosunun) Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)'nın Büyüme Performansı Üzerine Etkileri
  Çavuş A., Haliloğlu H. İ. , Sirkecioğlu A. N.
  III. Ulusal Alabalık Kongresi, Kastamonu, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2013

Akademik İdari Deneyim

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

American Journal of Water Science and Engineering (AJWSE) , Editörler Kurulu Üyesi, 2020 - Devam Ediyor
Journal of Agriculture, Editörler Kurulu Üyesi, 2020 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

Ecological Life Sciences, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ağustos 2020
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ağustos 2020
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ağustos 2020
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Temmuz 2020
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Temmuz 2020

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

International Agricultural Science Congress, Katılımcı, Van, Türkiye, 2018
Ulusal Çevre, Deniz ve Kıyı Kirliliği Sempozyumu (UCEDKKS), Katılımcı, Bursa, Türkiye, 2017
ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI'NDA İLMİ ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU,, Katılımcı, Jalal-Abad, Kırgızistan, 2016
III. Ulusal Sulak Alanlar Kongresi, Katılımcı, Samsun, Türkiye, 2013
17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2013
III. Ulusal Alabalık Kongresi, Katılımcı, Kastamonu, Türkiye, 2013
International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (FABA), Katılımcı, Erzurum, Türkiye, 2013
2. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2011

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Su Ürünleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Su Ürünleri Avlama Teknolojileri , Su Ürünleri İşleme Teknolojileri, Çevre Mühendisliği, Çevre Teknolojisi, Su Kirliliği ve Kontrolü, Su Temini ve Arıtımı, Balıkçılık, Yaşam Bilimleri, Hidrobiyoloji, Limnoloji, Tatlı Su Biyolojisi, Temel Bilimler, Mühendislik ve Teknoloji

Akademi Dışı Deneyim

Kamu İktisadi Teşebbüsü KİT, Erzurum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
Ticari Kuruluş Özel, Teknik Akvaryum
Diğer Kamu Kurumu, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri Bölümü
Diğer Kamu Kurumu, İstanbul Üniversitesi
Kamu İktisadi Teşebbüsü KİT, Hamidiye Kaynak Suları Sanayi Turizm Ve Ticaret A.Ş