Education Information

Education Information

 • 2013 - 2018 Doctorate

  Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Turkey

 • 2010 - 2012 Post Graduate

  Sakarya University, Instıtute Of Scıence, Turkey

 • 2000 - 2004 Under Graduate

  Selcuk University, Eğitim Fakültesi, Böte, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  İş Zekası Sistemlerinin Performans ve Karar Verme Üzerine Etkileri

  Ataturk University, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri

 • 2010 Post Graduate

  Veri Madenciliğinde Apriori Algoritmaları Üzerine Bir Çalışma

  Sakarya University, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Müh.

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English