Publications & Works

Articles Published in Other Journals

KIRÂAT İLMİNDE İHTİCÂC KAVRAMI VE İHTİYÂR-TERCÎH İLİŞKİSİ

IHYA, vol.8, no.1, pp.450-474, 2022 (International Refereed University Journal)

Mekki b. Ebi Talib'in Kıraat İlmine Katkısı

Van İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.8, no.13, pp.290-315, 2020 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

الفهم الخاطئ للتعامل مع المرأة الناشز في القرآن الكريم

مؤتمر المرأة العالمية والتنوع الثقافي من أجل التنمية والسلام العالمي, Ad-Dar-Al-Bayda, Morocco, 12 - 13 March 2022

دور القراءات القرآنية في الحفاظ على اللغة العربية

Arapça dili bir ümmetin tarihî ve kuran-ı kerim dili uluslararası sempozyumu, Amman, Jordan, 2 - 03 February 2022, vol.1, pp.108-123

تكريم المرأة في القرآن الكريم

kadın ve kültür uluslararası sempozyumu , Ad-Dar-Al-Bayda, Morocco, 12 - 13 March 2022

أثر الأيوبيين في علم القراءات

uluslararası Eyyûbîler sempozyumu, Iğdır, Turkey, 20 - 21 April 2019, vol.1, pp.228-238

Books & Book Chapters

أثر الأيوبيين في علم القراءات

in: Eyyûbîler'de İlmi, Kültür ve Sanat, abdulhalim oflaz,ümit koca,zeynep akbodak,furkan erbaş,moulau el-hassan elhafidi, Editor, hiper yayın, İstanbul, pp.228-238, 2020