Publications & Works

Articles Published in Other Journals

HAYDAR ERGÜLEN’İN ŞİİRLERİNDE GELENEĞİN İZLERİ

the journal of academic social sciences, vol.7, no.87, pp.26-50, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Albert Camus’nun Yabancı Romanı ve Sinema Uyarlaması

Asos Journel, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.74, pp.72-92, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Edebiyatın Millîliği ve Milli Edebiyat Etrafındaki Tartışmalar.

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES' EDUCATION AND TEACHİNG, vol.6, no.2, pp.0-17, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

“Osman Cemal Kaygılı’nın Mizah Anlayışı ve Akşamcıları”

yüzüncü yıl üniversitesi sosyal bilimler dergisi, no.32, pp.27-45, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Selçuk Baran'ın Çıkışsız Kahramanları

Lacivert (Öykü ve şiir Dergisi), pp.75-78, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Selçuk Baran’xxın Çıkışsız Kahramanları

Lacivert, no.12, pp.75-78, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

POSTMODERN POLİSİYE ROMAN VE PINAR KÜR’ÜN BİR CİNAYET ROMANI

A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.49, pp.223-238, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

OSMAN CEMAL KAYGILI’NIN GEZİ YAZILARINDA ESKİ İSTANBUL’UN EĞLENCE MEKÂNLARI

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, pp.611-630, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

İBRAHİM ALÂETTİN’İN (GÖVSA) ÇOCUK ŞİİRLERİ ADLI ESERİNİN ÇOCUK EDEBİYATINDAKİ YERİ

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, pp.287-296, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Modern Metin İnceleme Yöntemleri ve Alımlama Estetiği

Arayışlar, no.19, pp.1-14, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

MODERN ELEŞTİRİ KURAMLARI VE MEHMET KAPLAN’IN ŞİİR TAHLİL METODU

A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.34, pp.139-155, 2007 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

İnci Aral'ın Taş ve Ten Romanında Akademik Kimlikler

Arayışlar, no.18, pp.29-41, 2007 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Türk Edebiyatının Unutulan Neoklasik Şairi Edip Ayel

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.8, pp.67-91, 2005 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Tahsin Yücel'in Gökdelen Romanında Öngörülen Geleceğin Eleştirisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.9, pp.114-131, 2005 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Edebiyat ve Mekân Bağlamında Necati Tosuner’in Romanları Üzerine Bir Değerlendirme

3. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, Van, Turkey, 14 - 16 October 2021, pp.1-9 Creative Commons License

ATTİLA İLHAN’IN ŞİİRLERİNDE DUYGUSAL BENLİKTEMSİLLERİ

2. Pearson Journal International Conference on Social Sciences & Humanities, İzmir, Turkey, 28 June 2021, vol.1, pp.52-66

Osman Cemal kaygılının Yazılarında Eski İstanbul Meyhaneleri

7.Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, İstanbul, Turkey

Albert Camus'un Yabancı (L'etneger)Romanını Teolojik Okuma Denemesi

5th International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Tiflis, Georgia, 11 - 12 October 2019, pp.109-121

Latife Tekinin Berci Kristin Çöp Masalları Romanında Gecekondu Problemi

5th International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Tiflis, Georgia, 11 - 12 October 2019, pp.122-130

Memleket Edebiyatı’nın Erken Bir Örneği: Muallim Nâci’nin ‘Nuseybin Civarında Bir Vadi’ Şiiri

IV. Uluslararası Kültür Ve Medeniyet Kongresi, Mardin, Turkey, 21 - 23 December 2018, pp.291-301

Edebi Eserin Tarihselliği Üzerine Bazı Mülahazalar

Cemil Meriç-10. Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, Hatay, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.120-126

Bitlis Yöresi Düğün Gelenekleri

Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlisî Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 11 - 13 October 2018

Tarihsel Eleştiri Bağlamında Ece Ayhan’ın ”Fayton” Şiiri

Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2018, pp.673-679

Bir Edebiyat Tartışması: İlhan Berk’ten Suut Kemal Yetkin’e Cevap

Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2018, pp.793-797

Milli Edebiyat Sanatkârlarının Milli Edebiyata Dair Görüşleri

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Baku, Azerbaijan, 19 - 21 October 2017, pp.29-40

Necip Fazıl'ın Şiirine "Ben" Odaklı Bir Bakış

Kaldırımlar'dan Sakarya'ya Necip Fazıl Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 2 - 05 March 2017, vol.II, pp.317-324

Yurt Dışında Sahnelenen İlk Türkçe Tiyatro Eser Paydos

I. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı, 18 - 22 May 2016

Cumhuriyet Devri Türk Şiirinde, Mısraların Ritmiyle, Mısraların Ritmiyle Özlemi Çekilen Devirleri Yeniden Yaşama Arzusu: Malazgirt Zaferi

Uluslararası Savaş ve Edebiyat Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 1 February - 03 March 2016, vol.I, pp.100-113

Köklü Bir Türk Ailesinin Hikâyesi Osmanoflar

VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 11 - 13 June 2015

Divan Edebiyatı Geleneğinin Büyük Şairi Ömer Demirbağ

Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Harputa Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 14 - 16 May 2015, pp.335-340 Creative Commons License

93 Harbinin Cumhuriyet Devri Türk Şiirine Yansımaları

Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 25 - 27 April 2007, pp.237-246 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Yabancılar İçin Türkçe B2

Hiper Yayın, İstanbul, 2019

Çağdaş Türk Edebiyatında Medyalararasılık İle İlgili Kavramların Değerlendirilmesi

in: Yeni Yüzyılda İletişim Araştrmaları, Hasan Çiftçi, Editor, İksad Publication, Ankara, pp.33-62, 2019

Yeni Türk Edebiyatı Eğitiminin Temel Kavramları

in: Dil ve Edebiyat Eğitiminin Temel Kavramları, KARDAŞ M. N., KOÇ R., Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.331-358, 2018

İnsan Benliğinin İlkelliği Üzerine Dystopik Bir Eser: Sineklerin Tanrısı

in: Filolojide Güncel Akademik Çalışmalar, Tanrıtanır, B. C. , Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.168-177, 2018

Teoriden Pratiğe Metin Tahlil Yöntemleri ve Tarihsel Eleştiri Kuramı

in: Prof. Dr. Süleyman Kayıpov Armağanı, Arvas A., Eren MEtin., Karaaslan M., Cerrahoğlu M, Editor, Hakim Yayınları, Ankara, pp.68-76, 2013