Education Information

Education Information

 • 2023 - Continues Undergraduate

  Istanbul University, Open And Dıstance Educatıon Faculty, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ, Turkey

 • 2012 - 2018 Doctorate

  Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü/Parazitoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 2005 - 2010 Undergraduate

  Ankara University, Veteriner Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  AYDIN BÖLGESİNDEKİ BAL ARILARINDA (Apis mellifera) BULUNAN Varroa destructor’un (AKAR: Varroidae) GENETİK KARAKTERİZASYONU

  Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Veteriner Parazitoloji, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü/Parazitoloji Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2017Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

  Health&Medicine , Adnan Menderes Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu