Education Information

Education Information

 • 1993 - 1996 Doctorate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri, Bahçe Bitkileri, Turkey

 • 1991 - 1993 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri, Bahçe Bitkileri, Turkey

Dissertations

 • 1996 Doctorate

  Aşılı Asma Fidanı Üretiminde IBA (Indol Butirik Asit), NAA (Naftalen Asetik Asit) ve Plastik Malç Uygulamalarının Fidan Randıman ve Kalitesine Etkileri Üzerine Bir Araştırma Sustainable Development

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri, Bahçe Bitkileri

 • 1993 Postgraduate

  Bağ Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Bazı Sorunların Çözümüne Yönelik Bir Uzman Sistemin Oluşturulması

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri