Şeytan Elması (Datura strammonium L.) Bitkisinin Kırmızı Köklü Horozibiği (Amaranthus retroflexus L.), Sirken (Chenopodium albüm L.) ve Şeker Pancarı (Beta vulgaris L.) Üzerine Allelopatik Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma (Yl) (Tezli), Turkey

Approval Date: 2019

Student: Mustafa YORULMAZ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Reyyan Yergin Özkan