BÖBREK TÜMÖRLERİNDE NİTRİK OKSİT (NO), ARİLESTERAZ (ARE) VE PARAOKSONAZ (PON) ENZİM AKTİVİTELERİN ARAŞTIRILMASI


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2014

Student: Gülşen ENTERİLİ

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Tuğba Gür