YOĞUN BAKIMDAN İZOLE EDİLEN MRSA SUŞLARINDA MECA GENİ VARLIĞININ KONVANSİYONEL, OTOMATİZE VE PCR YÖNTEMİ İLE TESPİTİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

Student: Naziye YILDIZ DENİZ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Mehmet Parlak