Dual identities in Zadie Smith's Novels


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili ve Edebiyat (Yl) (Bingöl Ortak), Turkey

Student: Nasır Heval Batu

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Mehmet Recep Taş