PAUL CHURCHLAND'İN HALK PSİKOLOJİSİNE YAKLAŞIMINA JOHN SEARLE'ÜN SOSYAL ONTOLOJİSİ BAĞLAMINDA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM


Creative Commons License

Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: ERBAY TAŞĞIN

Supervisor: Ahmet Eyim