Hicri IV. Asırda Ehli Sünnet ve Şia Çatışmasının Mezhepler Tarihi Yazıcılığına Etkisi (Taberî ve Ya’kubî Örneği)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Student: SADIQ IBRAHIM AZIZ AZIZ

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Mehmet Keskin