Kâkâiyye’nin Tarihi ve İnançları (Kuzey Irak Örneği)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

Student: Ahmed Abdullah AHMED

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Mehmet Keskin