Kireçli Bir Toprağa Kükürt ve Hümik Asit Uygulamasının Ispanak (Spinnacea oleracea var. Spinoza) Bitkisinin Verim Kriterleri ve Verim ile Besin Elementi İçeriğine Etkileri.


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2002

Student: Hatice Ayaş (Çoban)

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Füsun Gülser