akut ve kronik emboli hastalarında nötrofil /lenfosit oranı ve MPV değerlerinin değerlendirilmesi ve sağ kalımla ilişkilendirilmesi


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Student: aşegül demirbaş

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Selvi Aşkar