Terceme-i Me'aric'ün-Nübüvve'nin Dil İncelemesi (Celâl-zâde Mustafa Çelebi)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2018

Student: Şahin Yıldız

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Sevda Özen Eratalay