İnovasyonun Firma Performansı Üzerindeki Etkisi: Türk Sermaye Piyasası Üzerine Bir İnceleme


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), Turkey

Approval Date: 2018

Student: Yakup ASLAN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Mehmet Aygün