Dikey Aşındırma Testinde Aşındırıcı Tozunun ve Sıkıştırma Yükünün Aşınma Üzerindeki Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Student: Ercan İNAN

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Ali Özvan