Farklı Demir Formlarının Kadmiyum Bulaştırılmış Yetiştirme Ortamında Fasulye (Phaseolus vulgaris L. var nana) Bitkisinin Gelişimine, Besin Elementi ve Kadmiyum Alımına Etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Yl) (Tezli), Turkey

Approval Date: 2018

Student: Sinan Çelim

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Füsun Gülser