İşletmelerin Sermaye Yapısı Üzerinde Firma Yaşam Döngüsünün Etkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir İnceleme


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: Servet Özkan

Supervisor: Mehmet Aygün