Farklı Dozlarda Gidya, Hümik Asit, Kimyasal Gübre Uygulamalarının Biber (Capsicum annum L.) Bitkisinde Meyve Verimi, Bitki Gelişimi ve Bazı Toprak Özelliklerine Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme (Yl) (Tezli), Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: Can Yılmaz

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Füsun Gülser