Farklı Dozlarda Gidya, Hümik Asit, Kimyasal Uygulamalarının Biber (Capsicum annum L.) Bitkisinde Meyve Verimi, Bitki Gelişimi ve Bazı Toprak Özelliklerine Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2011

Student: Can Yılmaz

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Füsun Gülser