Farklı stabilizasyon koşullarının pirinç kepeğinin özellikleri üzerine etkisinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yil University, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: BURCU ERTÜRK

Consultant: Raciye Meral