Molla Abdullah el-Bitevâtî’nin Nadi’l-İslam fi İlmi’l-Kelam Adlı Eserinin Edisyon Kritiği ve Muhtevasının Değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Student: Abdulkhaleq Ahmed RAHMAN

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Mehmet Keskin