Şeyh Abdulkerim El- Müderris'in "Menzumetun Şerife fi Beyani'L Firkatı'n Naciye" Adlı El yama eserinin Tahkiki


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2017

Student: HUONHR ZAHID JALAL JALAL

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Mehmet Keskin