Kolonoskopide ketamin, fentanil ve remifentanilin sedoanaljezi açısından karşılaştırılması


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: Lokman Şimşek

Consultant: Nureddin Yüzkat