Akut pulmoner embolide apelin 13, nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin ve hipoksi ile indüklenen faktör 1alfa düzeylerinin yeni biyobelirteç olarak kullanılması ve mortalite gruplarını belirlemedeki rolü


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

Approval Date: 2023

Thesis Language: Turkish

Student: NURUBAN DELAL BAYKAL

Supervisor: Buket Mermit