“Bursa ve Çevresindeki Bizans Dini Mimarisi”


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yil University, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: Eda KARACAN

Supervisor: Yalçın Karaca