Kar Yönetimi ve İşletme Etiği: Ampirik Bir Çalışma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), Turkey

Approval Date: 2019

Student: Hisham Alhayek

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Mehmet Aygün