Kıvırcık yaprak salata (Lactuca sativa var. crispa)' da kadmiyum toksisitesi üzerine prolin uygulamaların etkisinin araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri (Yl) (Tezli), Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: SERDAR ALTAŞ

Consultant: Özlem Üzal