KOCAKÖY (DİYARBAKIR) İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN ÖNEMLİ STANDART VE MAHALLİ NAR ÇEŞİTLERİNİN BAZI AĞAÇ VE MEYVE ÖZELLİKLERİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri (Yl) (Tezli), Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: Semra Burkan

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Adnan Yaviç

Co-Supervisor: Mikdat Şimşek

Abstract:

Bu çalışmada Kocaköy (Diyarbakır) ilçesinde yetiştirilen önemli standart ve mahalli nar çeşitlerinin bazı ağaç ve meyve özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, 2 standart nar çeşidi (Hicaz ve Zivzik), 5 mahalli nar çeşidi (Hınara Tırş, Hınara Zer, Hınara Meğoş, Hınara Şirin ve Hınara Sor) ve 2 yerel nar genotipi (Hınar 1 ve Hınar 2) üzerinde çalışılmıştır. Araştırmada meyve ağırlıklarının 129.9 -314,59 g; meyve boylarının 54.78-74.28 mm; meyve enlerinin 62.92-86.43 mm; meyve hacimlerinin 129.2-293.5 ml; meyve suyu miktarlarının 34.9-90.9 ml; meyve yoğunluklarının 1.0-1.23 g/ml;  100 dane ağırlıklarının 24.46-37.690 g; kaliks boylarının 9.65-21.0 mm ve kaliks enlerinin 16.4-27.6 mm arasında değişmiştir.  Ayrıca SÇKM miktarları %14.60-17.29; titre edilebilir asitlik %4.02-24.1;  pH 2.55-4.15 ve şekil indeksleri 0.69-0.94 arasında değişmiştir. Bunun yanında genotip ve çeşitlerin kabuk alt zemin rengi, üst zemin rengi, çekirdek sertliği, meyve tadı, dane rengi, üst odacık sayısı, alt odacık sayısı, odacıkların görünümü, daneleme kolaylığı ve meyve posa ağırlıkları belirlenmiştir.

 

 

 

Anahtar kelimeler: Kocaköy, Nar, Pomoloji.