Türkiye’de Yayılış Gösteren Muscari Mill. Cinsine Ait Türlerin Filogenetik İlişkisinin Kloroplast DNA Bölgeleri Kullanılarak Belirlenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Oktay Yiğit

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Ayten Tekpınar