İki Farklı Şevde Süreksizlik Düzlemleri Boyunca Oluşan Yenilmelerin Barton Görgül Yenilme Ölçütü ile Değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Student: Engin ELGÜN

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Ali Özvan