KUZEY IRAK’IN DOHOK BÖLGESİ AKRE YÖRESİNDE BULUNAN ÜSTÜN NİTELİKLİ CEVİZ (Juglans regia L.) GENOTİPLERİN BELİRLENMESİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri (Yl) (Tezli), Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: Chiya Hakeem SULEİMAN

Supervisor: Adnan Yaviç

Abstract:

 Kuzey Irak’ın Duhok Akre yöresinde iki yıl süre ile yapılan (2015-2016) ceviz seleksiyon çalışması sırasında 1000' den fazla ağaç dikkate alınmış ve bunların 182 sinden meyve örneği alınmaya değer bulunmuştur. Meyve örneği alman bu genotiplerde önemli meyve ve ağaç özellikleri incelenmiştir. Araştırına sonucunda 15 ceviz genotipi selekte edilmiştir. Seçilen genotiplerin meyve ağırlıkları 11,13 g ile 15,76 g, iç ağırlıkları 5,42 g ile 9,16 g, iç oranlan % 52,96 ile % 66,53 arasında, kabuk kalınlıkları 1.20 mm ile 2.05 mm arasında bulunmuştur. Seçilen genotiplerin 8'i protandrous 5’i protogenous ve 2'ü homogamous çiçeklenme şekli göstermiştir. Sonuç olarak 15 genotip dikkate değer bulunmuş olup, üzerinde çalışılması tavsiye edilmektedir.

 

 

Anahtar kelimeler: Juglans  regia  L.,  ceviz seleksiyonu, Duhok Akre.