Bazı kışlık altı sıralı arpalarda (Hordeum vulgare convar. hexastichon Alef.) azotun verim ve verim öğeleri üzerine etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri (Yl) (Tezli), Turkey

Approval Date: 2005

Student: Sevgi ELMAS

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Mehmet Ülker