Farklı Dozlarda Humik Asit ve Kadmiyum Uygulamalarının Hıyar (Cucumisn sativus L.) Bitkisinde Kadmiyum Birikimine ve Fide Gelişimine Etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Student: Ertuğrul Öztürk

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Füsun Gülser