Ahmet Altan’ın İsyan Günlerinde Aşk ve En Uzun Gece Adlı Romanlarının Yapı ve Tematik Açılardan İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2012

Student: Mukaddes YALÇINKAYA

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Kemal Erol