DOĞU ANADOLU ÖRNEKLERİ KAPSAMINDA AKHAİMENİD DÖNEMDE RHYTON: GELİŞİM VE TİPOLOJİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji (Yl) (Tezli)(Atatürk Ün.ortak), Turkey

Approval Date: 2019

Student: ERGÜN EVLİYAOĞLU

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Sabahattin Erdoğan