Yıldızlar kategorisinde futbol oynayan çocuklarda dönem öncesi 8 haftalık hazırlık çalışmalarının bazı biyomotorik ve fizyolojik özellikler üzerine etkilerinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2009

Student: Tahir Volkan ASLAN

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Muzaffer Selçuk