Toprak-Bitki-Süt Döngüsünde Bazı Radyoaktif ve Kimyasal Kirlilik Parametrelerinin Belirlenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli), Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: Barış BOYNUKALIN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Özlem Selçuk Zorer