Muhammed Said Ramazan el-Bûtî’ye Göre Selef ve Selefilik


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslami Bilimler (Yl) (Tezli), Turkey

Student: İshak EKİNCİ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Mehmet Keskin