Dimetil Sarısı Arayüzey KalınlığınınHeteroeklem Aygıtların Elektriksel Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Oktay KARADUMAN

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Arife Gençer İmer