Dimetil Sarısı Arayüzey KalınlığınınHeteroeklem Aygıtların Elektriksel Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Yl) (Tezli), Turkey

Approval Date: 2017

Student: Oktay KARADUMAN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Arife Gençer İmer