Mu'tezile'nin Basra ve Bağdat Ekollerine Ayrılış Süreci,


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2013

Student: Mahfus OKULEVİ

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Mehmet Keskin