KOBİ’ler İçin Geliştirilen Muhasebe Standartlarının Meslek Mensupları Tarafından Algılanışının ve Standartların Muhasebe Mesleği Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması: Van, Siirt ve Bitlis Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2014

Student: ABDULSELAM ÜSTÜNDAĞ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Mehmet Aygün