Farklı Yetiştirme Ortamlarının Şeker Otu (Stevia Rebaudiana) Bitkisinin Gelişimine ve Besin Elementi İçeriğine Etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Yl) (Tezli), Turkey

Approval Date: 2018

Student: İhsan Arslan

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Füsun Gülser