Farklı Ekim Zamanı ve Sıra Arası Mesafelerinin Nohutta Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Serdar Gürbüz

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Haluk Kulaz