DURGUN SU KÜLTÜRÜNDE YETİŞTİRİLEN KIVIRCIK YAPRAK SALATA (Lactuca sativa var. Crispa)’ DA FARKLI BESİN REÇETELERİNİN VERİM VE BAZI KALİTE KRİTERLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Sibel TEKİN AL

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Özlem Üzal