Sulu Çözeltilerden U(VI) ile Th(IV)’ün Farklı Adsorbanlarla Adsorpsiyonunun İncelenmesi ve Sentetik Radyoaktif Atık Sulara Uygulanması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: Çiğdem ÖTER

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Özlem Selçuk Zorer