Yaşam kalitesi algılamalarının değerlendirilmesi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Urmiye Üniversitesi akademik personeli üzerine karşılaştırmalı bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yil University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: Narmın Esmaeili

Supervisor: Bulut Dülek